Leasen met een uitkering

Kan ik leasen met een uitkering?

Je hebt een uitkering en wilt graag een auto leasen, maar is dat wel mogelijk met een uitkering? Hoe zit dat precies en waarvoor kun je in aanmerking komen? 

Leasen met een uitkering

Yes, het is mogelijk om met een uitkering in aanmerking te komen voor een lease auto. Echter is de ene uitkering de andere niet en dus verschilt het per uitkering of je wel of niet in aanmerking komt. Het is voor de kredietverstrekker lastig in te schatten hoeveel je aan uitkering ontvangt en voor hoe lang. Wanneer de kredietverstrekker het risico te groot acht zal je niet in aanmerking komen voor een lease auto. Hieronder een duidelijk overzicht.

Wel in aanmerking

Niet in aanmerking

Vast inkomen WW-uitkering
AOW-uitkering ZW-uitkering
WAO-uitkering Bijstandsuitkering
Pensioen  
Eigen vermogen  

Minimum inkomen

Een vast inkomen is essentieel voor een kredietverstrekker, maar is geen vereiste. Er is geen officiële inkomenseis, maar jouw persoonlijke financiële situatie wordt wel onder de loep genomen. De kredietverstrekker wil niet dat je in problemen komt door lening, daarom wordt gekeken of jouw inkomsten de uitgaven wel goed dekken. Een tijdelijk arbeidscontract maakt het moeilijker om te leasen, zeker wanneer het leasecontract langer duurt dan je arbeidscontract, maar met een intentieverklaring van je werkgever is het wel mogelijk. Leasemaatschappijen kunnen je lease aanvraag weigeren wanneer je niet voldoet aan de draagkrachtnorm of wanneer je een negatieve bkr-registratie hebt.