Minimum inkomen Private Lease

Minimum inkomen Private Lease

Heb ik een bepaald minimum inkomen nodig om te kunnen leasen?

Er is geen officiële inkomenseis vastgesteld voor private lease. Hiervoor is jouw gehele financiële plaatje belangrijk, want je mag niet in de financiële problemen komen door je private lease contract. Door een vrijblijvende aanvraag te doen, kun je ontdekken of je met jouw inkomsten en uitgaven kunt private leasen.

Leasemaatschappijen kunnen je weigeren wanneer je niet kunt voldoen aan de draagkrachtnorm of wanneer je een negatieve BKR registratie hebt. De draagkrachtnorm houdt in dat je genoeg geld over hebt voor het beoogde leasebedrag én levensonderhoud na aftrek van alle vaste lasten. Deze draagkrachtnormen worden jaarlijks vastgesteld.

Private lease met een vast of tijdelijk contract?

Het is vaak wel van belang om een vast contract te hebben. Een vast inkomen is echter geen vereiste om privé te kunnen leasen, maar maakt het proces wel gemakkelijker. Wanneer het leasecontract langer duurt dan een arbeidscontract, maakt dat het private leasen lastiger. Werkgevers kunnen ook een intentieverklaring tekenen, waarin ze aangeven dat ze de intentie hebben om je tijdelijke contract op den duur om te zetten in een vast contract.

Toch private leasen met een (te) laag inkomen?

Dat kan bij sommige leasemaatschappijen wel, maar wordt zeker niet aangeraden. Let dan ook goed op de voorwaarden en tarieven van deze leasemaatschappijen, aangezien die vaak een stuk nadeliger zijn omdat ze een groter risico nemen. 

Als startende ondernemer of ZZP-er kan zakelijk leasen een interessante optie zijn. Meer informatie daarover vind je op de website van Financial Lease ZZP

Terug naar het overzicht